תַרְבּוּת

תַרְבּוּת

ערכי ליבה ארגוניים

שלמות חיובית של הדפוס לשחק במצב win-win

אסטרטגיית פיתוח

מסירות לקוחות שירות לפיתוח חברתי ול win-win

קונספט צוות

במטרה לטעון אמון מוביל בשתיקה מובילה בשיתוף סיכונים

רעיון כישרון

הסתגלות אנושית לעמדתה ולאנשיה

רעיון שיווקי

צור ערך למשתמש כדי לזכות במוניטין של הארגון

רעיון חדשנות

חדשנות יצירתית

תפיסת ביטחון

לדאוג לבטיחות ייצור הצוות